Door ondertekening van dit formulier, verklaart ondergetekende zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden Tevens verklaart ondergetekende deel te nemen aan de Promotiebeurs Oost-Groningen op 10, 11 en 12 mei 2019.

Stand prijs is inclusief stroom & vloerbedekking.Handtekening voor akkoord