develop your own website

Huurvoorwaarden

Promotiebeurs Oost Groningen

Artikel 1.
De Promotiebeurs Oost Groningen in Scheemda zal worden gehouden op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 mei 2019 in de Eextahal in Scheemda. De openingstijden van vrijdagmiddag 10 mei 14.00 uur tot einde van de beurs om 21.00 uur, zaterdagmorgen 11 mei van 10.00 uur tot einde van de beurs 17.00 uur en zondagmorgen 12 mei van 10.00 uur tot zondagmiddag 17.00 uur 

Artikel 2.
De organisatie van Promotiebeurs Oost Groningen wijst de standruimte toe waarbij mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de standhouders.

Artikel 3.
De inschrijvers ontvangen bericht of de aangevraagde ruimte is toegewezen.

Artikel 4.
De organisatie van Promotiebeurs Oost Groningen is gerechtigd deelnemers te weigeren.

Artikel 5.
Per branche is toewijzing van een standplaats in de volgorde van binnenkomst. Per branche zijn slechts een beperkt aantal standplaatsen beschikbaar.

Artikel 6.
Het alleenrecht voor een bepaalde branche wordt niet gegeven.

Artikel 7.
De standhouder verplicht zich na toewijzing van de standruimte de stand huur te voldoen door storting of overschrijving op een door de verhuurder aangewezen bankrekening. Bij niet volledige betaling, minimaal 6 weken voor aanvang van de beurs, kunt u geen rechten op uw standruimte doen gelden. De standhouder ontvangt voor aanvang van de beurs een factuur met het verschuldigde bedrag. Deze zal volgens de op factuur vermelde betalingstermijn moeten worden voldaan.

Artikel 8.
De standhouders hebben voor de opbouw van hun stands de beschikking over hun toegewezen ruimten vanaf de in de correspondentie vermelde tijden.

Artikel 9.
Voorjaarsbeurs Oldambt is op geen enkele manier aansprakelijk voor letsel, diefstal van of schade aan goederen van de standhouder.

Artikel 10.
Iedere standhouder is in persoon aansprakelijk voor beschadigingen van welke aard dan ook, door of vanwege de standhouder veroorzaakt tijdens de opbouw, de duur van de beurs en bij het opruimen van de stands.  

Artikel 11. De organisatie van Promotiebeurs Oost Groningen handhaaft de orde en behoudt zich het recht voor van vrije toegang tot al het verhuurde.

Artikel 12.
Annulering is alleen schriftelijk per aangetekende brief mogelijk. Bij annulering of indien de deelnemer zonder berichtgeving verstek laat gaan, is men 100% van de totale huursom verschuldigd. Dit geldt niet indien men schriftelijk van de organisatie goedkeuring ontvangt. Bij annulering binnen 6 weken voor de beurs wordt geen standgeld terugbetaald en blijft de totale som van de factuur verschuldigd.

Artikel 13.
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend de organisatie.

Artikel 14.
Stichting Promotie Ondernemers Oost-Groningen is niet verantwoordelijk voor zet of drukfouten in de krant welke word verspreid.


Sinds heden is Voorjaarsbeurs Oldambt gewijzigd naar Promotiebeurs Oost Groningen

Promotiebeurs Oost Groningen

10, 11 en 12 mei!Contact

Email: info@pbog.nl                    
Telefoon: 0597 - 792 020

Links

Deelnemers
Voorwaarden
Contact

Feedback

Stuur ons uw ideeën, vragen, suggesties! Alle feedback wordt op prijs gesteld.